Kallelse till Årsmöte

Träffen den 18-20 Juni med årsmöte är inställt.
På grund av rådande pandemi väljer vi att avhålla årsmötet digitalt på söndag den 20 Juni klockan 18.00, vilket redan från början klargjordes kunde bli aktuellt.
Alla medlemmar som har en registrerad e-postadress i medlemsregistret får en kallelse skickad till sig.
Har du inte fått något mail den 13 juni kontaktar du thomas@jarnmolle.com så får du den.
Alternativt ringer du 0730-792056 om du har några frågor.
Du kan även delta i mötet hemma hos Thomas utanför Varberg.
Instruktioner hur du ansluter och deltar i vårt digitala årsmöte.
https://www.campingveteranerna.se/wp-content/uploads/2021/05/Inbjudan_digitalt_arsmote-2.pdf

Dagordning för Campingveteranernas årsmöte
Via TEAMS 2021-06-20 kl 18.00

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Justering av röstlängd / medlemslista.
 5. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
 6. Anmälan om övriga, ej beslutsärenden.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Genomgång och fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Revisorernas rapport.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande
  verksamhetsår.
 13. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande
  verksamhetsår.
 14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 15. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 7
 16. Val av revisorer i enlighet med § 8
 17. Val av ledamöter i valberedningen i enlighet med § 9
 18. Anmälda ärenden.
 19. Mötets avslutande.


Utdrag ur föreningens stadgar.
§ 5 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet samt publiceras på sociala media.
På årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Justering av röstlängd / medlemslista.
5. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
6. Anmälan om övriga, ej beslutsärenden.
7. Fastställande av dagordning.
8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Genomgång och fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Revisorernas rapport.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår.
13. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
15. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 7
16. Val av revisorer i enlighet med § 8
17. Val av ledamöter i valberedningen i enlighet med § 9
18. Anmälda ärenden.
19. Mötets avslutande.
På årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej tillåtet. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.