Välkommen till CampingVeteranerna!


Campingveteranerna är en ideell förening, ansluten till
Motorhistoriska Riksförbundet-MHRF, för dig med intresse för campingkultur.

Campingutrustning kan t.ex. vara husvagn, tält, tältvagn, biltält, tält och allt annat som hörde den tidens camping till. Man måste inte ha en veteranbil för att deltaga.
Utrustning äldre än 30 år klassas av oss som veteran.
dsc03197

 

Klubben anordnar träffar, enskilda och i samband med andra arrangemang, på flera håll i landet. Vi deltar också i träffar runt om i Europa.Målsättningen för klubben är bl a att ta reda på, dokumentera och bevara vår campingkultur.

Det viktigaste är att vi träffas och har kul tillsammans!

Klubbtidningen “Hjulhuset” utkommer fyra gånger per år med reportage från träffar, historiska inslag, tips och annat som rör det kulturhistoriska ämnet Svensk Camping.

Vill du ha tillgång till sidorna med lösenordsskydd så skicka ditt medlemsnummer till mig så svarar jag dig med lösenordet. E-mail: web@campingveteranerna.se

Saknar du senaste numret av tidningen tag kontakt med oss via mail kassa@campingveteranerna.se