Månadsarkiv: augusti 2019

KALLELSE TILL CAMPINGVETERANERNAS ÅRSMÖTE!

Lördag 24 augusti i samband med Götecampen i Kungälv. Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Justering av röstlängd / medlemslista. 5. Fråga om kallelsen skett i … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar