Hjulhuset

Vår fina medlemsförmån
utkommer med 4 nummer per år med reportage från träffar, historiska inslag, tips och annat som rör det kulturhistoriska ämnet svensk camping.

Du är välkommen att skicka in material till redaktionsgruppen, bilder, reseberättelser, annonser och annat material till tidningen.
E-mail: hjulhuset@campingveteranerna.se