Klubbinfo från MHRF med extra mycket viktig information och nyheter

VIKTIG INFORMATION: KONTROLLBESIKTNING OCH IDENTIFIERINGSMäRKNING Från och med 1 juli 2014 har besiktningsföretagen skärpt kontrollen av identifieringsmärkning på fordon som ska ha sådan märkning inslagen enligt föreskrifterna.
Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning kan innebära att fordonet ännu en gång föreläggs om registreringsbesiktning. Om besiktningsföretaget inte säkert kan identifiera fordonet, t ex om märkningen är skadad, saknas eller helt enkelt inte kan hittas, ska fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Kan fordonet ändå säkert identifieras kan fordonet ändå godkännas. I båda fallen ska korrekt märkning nu slås in i fordonet enligt besiktningsföretagen. I de fall där du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar och/eller företagets tekniska support. Besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen ska inför ett eventuellt underkännande av en bil/släp när inslagen identitet inte kan hittas alltid samråda med en behörig besiktningsingenjör. Som kund ska man alltid kräva att få tala med besiktningsingenjören. Enligt uppgift till MHRF ska denna fått särskilda instruktioner hur dessa fall ska hanteras. Detta är mycket viktig information att sprida inom klubben. Läs en längre sammanfattning av ärendet, problematiken och MHRFs uppfattning om saken på MHRFs hemsida.

MHRFS GUIDE FöR FöRVARING AV HISTORISKA FORDON
MHRF vill självklart att den som äger ett historiskt fordon förvarar det på ett bra sätt. MHRF anser det också angeläget att den som äger ett restaurerings-, renoverings- eller reparationsobjekt förvarar det på ett bra sätt så att det inte kommer till skada eller förstörs. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation av ett historiskt fordon. Förvaras allt detta på ett bra sätt är det enligt vår uppfattning inte någon risk att, efter rättslig prövning, bli tvingad att forsla bort något eller att lämna en bil till en bilskrotare. MHRF har gjort en sammanställning av de bestämmelser i miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om flyttning av fordon som vi uppfattar är aktuella när det gäller uppställning av historiska fordon, skrotning m.m. Vi tar också upp bestämmelser i några av de förordningar som regeringen utfärdat med stöd av de nämnda lagarna. Vi redogör kortfattat för några av de rättsfall som vi har hittat och ger våra kommentarer och råd. Läs mer på MHRFs hemsida.

MHRF-FöRSäKRINGEN 40 åR
Vid Motorhistoriska Riksförbundets årsmöte den 8 februari 1975 beslutades att ”anta det från Folksam föreliggande förslaget till MHR-försäkring”. Bakgrunden till det historiska beslutet beskrivs på ett informationsblad som kort efteråt skickades ut till de då 21 anslutna klubbarna: ”För mer än tio år sedan inledde Automobilhistoriska Klubben, Motorcykelhistoriska Klubben och Svenska T-Ford Klubben ett samarbete med Folksam när det gällde specialförsäkringar för äldre bilar och motorcyklar. De goda erfarenheterna har gjort att Folksam och Motorhistoriska Riksförbundet har kunnat utforma en gynnsam försäkring som från 1975 erbjuds medlemmarna i de klubbar som är anslutna till Riksförbundet”. Försäkringen blev redan från start marknadens ledande försäkring för historiska fordon. Redan första året tecknades 984 försäkringar. Idag har vi över 37 000 tecknade. Jubileet kommer att uppmärksammas inför 1 maj då nytt försäkringsår startar.

MOTORHISTORISKA DAGEN 2015
Snart är det dags igen! MHRF drar nu igång maskineriet kring Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Denna dag firar vi enligt tradition det fordonshistoriska kulturarvet genom träffar, utställningar och utflykter med historiska fordon över hela landet. Glöm inte att anmäla ert evenemang till MHRFs evenemangskalender på webben, genom att logga in på er klubbsida och välja Nytt kalendarieinlägg. Ambitionen är att alla aktiviteter, stora som små, ska synas på MHRF:s hemsida. På så sätt kan vi visa att man kan se historiska fordon i olika sammanhang över hela landet den 6 juni och skapar därmed en fantastisk fordonshistorisk manifestation. För närvarande finns ca 70 evenemang inlagda i kalendern. Ni hittar dem här. [5] Vi har nu tagit fram nya fordons- och rallyskyltar för Motorhistoriska Dagen. Kontakta kansliet om ni vill beställa dessa, de kostar inget. Samarbetet med Nostalgia Magazine fortsätter också i form av arrangörstävlingen Kultur på väg som nu genomförs för sjunde året. En jury bestående av representanter för Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine samt gästdomare kommer som vanligt att besöka ett antal evenemang baserat på den information som kommer in.
Efteråt utses en vinnare, hederspristagare och mottagare av diplom. På www.mhrf.se/6juni finns all information om dagen, evenemang samt årets annonser att hämta som pdf till era klubbtidningar, hemsidor eller lokal press. Maila gärna till kansli@mhrf.se om ni har frågor eller vill ge oss information om Motorhistoriska Dagen 2015 i er klubb.

MHRFS HEMSIDA MOBILANPASSAD
Under hösten och vintern har MHRF arbetat med att mobilanpassa webbplatsen. Lagom till våren är nu arbetet färdigställt. Vid besök på www.mhrf.se med en smartphone blir det lättare att hitta evenemang, våra 175 medlemsklubbar, närmare 160 motormuseer och information om marknadens ledande samlarfordonsförsäkring. Självklart kan du också läsa om Motorhistoriska Riksförbundet samt hitta våra kontaktuppgifter. Information Om Diesel RME MHRFs erfarenhet är att dieseldrivna historiska fordon drabbas av tillväxt av mikroorganismer på grund av biobränslet. Frågan återkommer frekvent från våra systerorganisationer och medlemmar inom den fordonshistoriska rörelsen. Problemet har även uppmärksammats nationellt och internationellt i motorpress. För ägaren innebär tillväxten ett omfattande och kostsamt saneringsarbete som endast kan undvikas genom val av rätt diesel för fordonet. MHRF har därför i ett remissvar till Transportstyrelsen (2015-01-30) föreslagit att det är av särskild vikt att föreskriften även innehåller tydliga allmänna råd i likhet med dem som finns för bensin med etanolinblandning. Läs mer på vår hemsida. [8] Kulturarvsdagen 2015 Vi vill passa på att tipsa om Kulturarvsdagen som i år firas den 13 september. Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days som firas i 50 länder sedan 1991. Årets tema i Sverige är “Människors värv och verk  – en resa i industri- och teknikhistoria”. Det handlar om allt ifrån uppfinningar och smarta tekniska lösningar till hur det såg ut i industrin, verkstaden och jordbruket förr. Men även om människorna i historien. Här tror vi att den fordonshistoriska rörelsen har mycket att bidra med. Alla är välkomna att delta med aktiviteter på temat. Det kan vara utställningar, rundturer, föreläsningar eller annat spännande. Anmäl ett evenemang senast 1 juli, till Riksantikvarieämbetet som lägger in det på webben. Inga kostnader för anmälan!

WORK WITH SOUNDS – EN LJUDDATABAS Work with Sounds (WWS) är ett försök att rädda några av Europas utrotningshotade ljud. Inom historieämnet har vi varit duktiga på att gräva i arkiven, göra intervjuer och teckna historien, men hur låter historien? Projektet är ett samarbete mellan sex europeiska museer som under två år ska försöka samla in, bevara och tillgängliggöra historiska ljud: av enskilda objekt, föremål eller maskiner, tillverkade av människan. Tillsammans har museerna gjort en önskelista över de ljud de vill fånga. Men de försöker också göra allmänheten delaktig och på så sätt få in många förslag på ljud som bör spelas in.
Gå in på projektets hemsida och läs mer www.workwithsounds.eu

Med vänliga hälsningar, Malin Erlfeldt Kanslisekreterare MHRF tfn: +46 (0)8-30 28 01 e-post: kansli@mhrf.se skype: mhrfkansli Motorhistoriska Riksförbundet Anderstorpsvägen 16, 6 tr. 171 54 Solna www.mhrf.se

pdf icon PFD-Kontrollbesiktning-krav-pa-identitetsnummer-inslaget-pa-fordonet.pdf
pdf icon MHRFs-guide-for-forvaring-av-historiska-fordon.pdf
pdf icon Forvaring-av-historiska-fordon_-exempel-pa-forelagganden-och-rattsfall.pdf

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.